Home

Ninja School Online: Need this Review

Add reviewNinja School Online: Need this Good reviewsNinja School Online: Need this Bad reviewsNinja School Online: Need this Review RSS feed
Ninja School Online has 24 reviews. Enter your email below and we'll notify you when new reviews are added, so you can comment, share or remove the reviews. This is great for monitoring your apps or the competition's apps
Need this
Neeeeeeeeeds to be English ok
Victor Olivas on Aug 26, 2013 for Ninja School Online
share · comment
Ninja schools
It needs English in it I can under stand it at all
Heoikdkdi on Jun 27, 2013 for Ninja School Online
share · comment
No English
Would very much like to pay, it seems very interesting.
Fight me mang on Jun 18, 2013 for Ninja School Online
share · comment
Cool game
Cool game
Buggie3447 on Jun 18, 2013 for Ninja School Online
share · comment
Game cần làm tốt hơn
1. Game có đồ hoạ phải nói là hơi trên iOS 2. Âm thanh không được đầu từ kĩ lưỡng, chỉ nghe thấy tiếng tạch tạch nhàm tai. Tại một số trường hay địa điểm thì có OST nhưng được tầm ~12 giây 3.Nhiệm vụ của game quá dài, tới 250 vật phẩm, trong đó lên lv cũng rất lâu, khiến người chơi mau chán
HarukaMy on Jun 17, 2013 for Ninja School Online
share · comment