Home

Ninja School Online: Game cần làm tốt hơn Review

Add reviewNinja School Online: Game cần làm tốt hơn Good reviewsNinja School Online: Game cần làm tốt hơn Bad reviewsNinja School Online: Game cần làm tốt hơn Review RSS feed
Ninja School Online has 24 reviews. Enter your email below and we'll notify you when new reviews are added, so you can comment, share or remove the reviews. This is great for monitoring your apps or the competition's apps
Game cần làm tốt hơn
1. Game có đồ hoạ phải nói là hơi trên iOS 2. Âm thanh không được đầu từ kĩ lưỡng, chỉ nghe thấy tiếng tạch tạch nhàm tai. Tại một số trường hay địa điểm thì có OST nhưng được tầm ~12 giây 3.Nhiệm vụ của game quá dài, tới 250 vật phẩm, trong đó lên lv cũng rất lâu, khiến người chơi mau chán
HarukaMy on Jun 17, 2013 for Ninja School Online
share · comment